“พระพรหมกวี” ชื่นชม “คณะสงฆ์ลพบุรี” มอบบ้านให้ชาวพุทธยากไร้ 13 หลังแล้ว ยกให้เป็นจังหวัดนำร่อง!!

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ  บ้านสระตาแวว  ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบบ้านโครงการสังฆประชานุเคราะห์ โดยดำริของพระพรหมกวี ให้แก่ นายนิยม นรสิงห์ ชาวบ้านผู้ประสบเพลิงไหม้บ้าน โดยมี พระธรรมวชิรสุนทร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระโสภณพัฒนาคุณ วัดพุน้อย (เศรษฐีเรือนทอง) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 พระสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระสังฆาธิการ และว่าที่ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นายวีระ จำลอง ผอ.พุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ ถวายการต้อนรับ

นายณภัทร์ เอมอ่อน กล่าวถวายรายงานตอนหนึ่งว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2567 ครบ 6 รอบ 72 พรรษา คณะสงฆ์และส่วนราชการ พร้อมใจกันมอบบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้าน พระพรหมกวี กล่าวว่า  คำว่าโครงการสังฆะประชานุเคราะห์ เลียนแบบอย่างมาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นโครงการของพระราชาที่ช่วยเหลือประชาชน ในส่วนของคณะสงฆ์คิดว่าควรจะทำบ้าง ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ดูแลปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 แล้ว

“ วันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันสังฆะประชาปีติ เพราะเป็นวันที่ทั้งคณะสงฆ์ ประชาชนและผู้รับอื่มเอิมใจ ผู้บริจาคและผู้รับก็อื่มใจ สุขใจ  ความจริงคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมทำงานหลายประการที่เป็นเชิงรุก ทั้งเรื่องมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน ซึ่งกำหนดไว้ทุกวัดต้องทำ อย่างงานสาธารณะสงเคราะห์วันนี้ก็ถือว่าเป็นงานเชิงรุก ตอนนี้จังหวัดลพบุรีสร้างบ้านให้ชาวพุทธเราแล้วจำนวน 13 หลัง สมควรที่คณะสงฆ์ในจังหวัดอื่น ๆ  ในเขตปกครองภาค 3 นำเอาไปเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลในการสร้างบ้านให้ชาวพุทธที่ยากไร้  การให้บ้านถือว่าการให้ทุกอย่าง จังหวัดลพบุรีมี พระธรรมวชิรสุนทร หรือชื่อเดิมคือ พระเทพเสนาบดี ซึ่งได้รับโปรดเกล้า ฯ สมณศักดิ์ใหม่เป็นชั้นธรรม พระธรรมวชิรสุนทร เป็นผู้นำ สนองงานคณะสงฆ์มานาน อาตมาได้มาปรึกษากับท่านเพื่อให้ช่วยขับเคลื่อนโครงการสังฆะประชานุเคราะห์ ให้เป็นจังหวัดนำร่อง ให้เป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งท่านก็ทำได้ดีเป็นอย่างยิ่ง..”

ตอนท้าย ว่าที่ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว ได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ที่ขับเคลื่อนโครงการสังฆะประชานุเคราะห์ พร้อมกับรายงานต่อพระพรหมกวีว่า คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดียิ่งในหลายโครงการเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ด้วย..

Leave a Reply