เชิญร่วมงาน ASEAN Cultural Day

      วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน ASEAN Cultural Day ร่วมขบวนพาเหรด Hug ASEAN ชมการแสดง แสง สีเสียงศิลปวัฒนธรรมอาเซียนและเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษาและภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

     สำรองที่นั่ง และติดต่อเพื่อออกร้านขายผลิตภัณฑ์สินค้า โทร. ๐๖๓-๘๘๙๓๕๔๗ (หลวงพี่อีธาน)

Leave a Reply