วัดวังไทรจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีปี 2564 เชิญร่วมบริจาคสร้างมณฑบสมเด็จองค์ปฐม

วัดมหาชัยวนาราม (วัดวังไทร) ต.วังไทร อ.ปากช่อง เตรียมจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปี 2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เชิญทำบุญร่วมสร้างมณฑป สมเด็จองค์ปฐม และบูรณะปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานและกิจการต่างๆ

พระครูสภรชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดมหาชัยวนาราม (วัดวังไทร) ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ทางวัดเตรียมจัดงานทอดกฐินสามัคคี ปี2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และตรงกับวันลอยกระทง โดยปีนี้ มีคุณย่ามาลี ยิบยินธรรม และหลานชาย ดร.สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ริเวอร์โปร กรุ๊ป ให้เกียรติ เป็นประธาน และลูกหลาน ญาติ มิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทั้งนี้ ทางวัดวังไทร กำลังดำเนินการก่อสร้างมณฑป สมเด็จองค์ปฐม และบูรณะปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานและกิจการต่างๆ ในวัดเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยาวนานสืบไป เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ที่พึ่งอันประเสริฐของพุทธศาสนิกชน ก่อนหน้านี้ ทางวัดได้จัดสร้างหลวงพ่อทวด และมณฑปหลวงพ่อทวด หลวงพ่อผาสุก และพระสิวลี ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชน ในหมู่บ้าน และผู้มีจิตรศรัทธา

สำหรับ ความคืบหน้าในการก่อสร้างมณฑป คาดว่า ก่อนออกพรรษา ทางจะวัดจะสามารถติดตั้งช่อฟ้า 12 ชุด และ ยอดมณฑป ซึ่งเป็นฉัตรที่ทำด้วยสแตนเลส เพื่อความคงทนสวยงาม

ทั้งนี้ สมเด็จองค์ปฐม ปางมหาจักรพรรดิ เป็นการหล่อด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ ทองแดง ที่ถือว่า ใหญ่สุดในโลก ขนาดหน้าตัก 52 นิ้ว เนื่องจากการหล่อทำได้ยาก ต้องระมัดระวังและปราณีตมาก ทำให้เป็นพระพุทธรูปสวยงามอีกองค์หนึ่ง ตรงตามหลักพุทธศิลป์

“ผู้ที่ร่วมบุญ เพียงอธิษฐานจิตไว้ เพราะหลายท่านอาจไม่เคยทำบุญ ช่อฟ้า(เป็นของสูง) แต่สูงสุด คือ ฉัตร ในชีวิตนี้น้อยคนนัก ที่จะได้ร่วมบุญ ประเภทนี้ เพื่อความมั่นคง แข็งแรง ปกป้องคุ้มภัย สูงส่งสง่างาม และเสริมอำนาจบารมี ใครได้ทำบุญสร้างมณฑป เป็นที่ประดิษฐาน ของสมเด็จองค์ปฐม และเหมือนได้ร่วมร่วมสร้างเจดีย์ ไปในคราวเดียวกัน นับเป็นโอกาสดี มีไม่บ่อยนัก”พระครูสุภรชัยคุณ กล่าว

ขณะที่ นายธัชชัย โชติจันทึก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะดำเนินการเตรียมจัดงานกฐินสามัคคี เปิดเผยว่า “บุญกฐิน วัดมหาชัยวนาราม” เป็นกฐินล่วงหน้า เพื่อ “สร้างมณฑป สมเด็จองค์ปฐม” ซึ่งใช้งบประมาณสูง กว่าแล้วเสร็จอาจใช้เวลาหนึ่งถึงสองปี และในระหว่างการก่อสร้าง ทางวัดยังได้มีการสร้างพระสมเด็จ บรรจุใต้ฐานสมเด็จองค์ปฐม วางแผนไว้ไม่น้อยกว่า หนึ่งแสนองค์,ทำสีสมเด็จองค์ปฐม เป็นสีทองคำ ,ทำสีพระสีวลีทางขึ้นศาลาการเปรียญ,การสร้างพระพุทธสิหิงค์ เป็นของสมนาคุณกับผู้ร่วมทำบุญผาติกรรม,การสร้างหลวงปู่ทวด ขนาดหน้าตักสองนิ้ว ให้ผู้สนใจบูชาไปกราบไหว้บูชา ซึ่งทุกงานเป็นงานเพื่อบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม เสนาสนะ ต่างๆของวัด เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยาวนานเป็นที่พึ่งที่ระลึก ของพุทธศาสนิกชน ได้มีที่พึ่งอันประเสริฐ เป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ

“ทำบุญด้วยความศรัทธา ทำบุญด้วยความรักต่อพระพุทธศาสนา รักต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นของสงฆ์ เป็นของพระพุทธศาสนา อานิสงส์มาก “

พุทธศาสนิกชน ที่มีจิตศรัทธา แต่ไม่สามารถเดินทางมาทำบุญที่วัดได้ สามารถร่วมทำบุญบริจาคทอดกฐินสามัคคีสมทบสร้างมณฑป และบำรุง ปฏิสังขรณ์ศาสนสถานของทางวัดได้ ตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินเข้าบัญชี”วัดมหาชัยวนาราม “ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 3030529614 แจ้งการทำบุญ ที่ไอดีไลน์(eed0604) หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พระครูสภรชัยคุณ (เจ้าอาวาส) 086-249-1215 นายธัชชัย โชติจันทึก 086-377-9815 ร.ต.อ.นิยม เปลื่องกลาง 095-289-1416 นายสันติ โชติจันทึก 087-990-7253 และ ดร.สิริวิทย์ บ่อจันทึก 081-307-3211

Leave a Reply