บั้นปลายของชีวิต! พระธรรมรัตนาภรณ์ขอมุ่ง บำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพจวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จ.ปทุมธานี ได้โพสต์ข้อความว่า

“ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจ คณะสงฆ์ คณะศิษย์ และชาวพุทธทั้งหลาย ที่ต่างได้ให้กำลังใจ แสดงความห่วงใย ร่วมกันร้องขอความเป็นธรรมจากการที่มหาเถรสมาคมมีมติรับทราบการถอดถอนออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกรณีนี้ เชื่อว่ากาลเวลาและการกระทำของอาตมภาพที่ผ่านมา คงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงทุกอย่างได้ดีที่สุด ส่วนความถูกผิดนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้พิจารณา สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้ดำเนินการด้วยความปรารถนาดีต่ออาตมภาพแล้ว ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ แต่ทว่าจากนี้ไปในส่วนตัวของอาตมภาพนั้น ขอเป็นอันยุติ

ในส่วนของตำแหน่งหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ปฏิบัติงานสนองการคณะสงฆ์มา 16 ปี อาตมภาพได้เคยปรารภกับพระสงฆ์ในวัด พระสงฆ์ที่ใกล้ชิด รวมถึงญาติโยมบางส่วนไว้ก่อนหน้านี้ว่า เมื่ออายุครบ 72 ปี คือในปี พ.ศ.2565 อาตมภาพมีความตั้งใจจะขอยุติการทำหน้าที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เข้ามาขับเคลื่อนพัฒนางานของการคณะสงฆ์ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้ง อาตมภาพจะได้ใช้เวลาช่วงบั้นปลายของชีวิต บำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่ ฝึกฝนอบรมตน เจริญจิตภาวนา สร้างวัด ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามกำลังศักยภาพ

ในห้วงขณะนี้ แม้จะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น อาตมภาพ ยังคงยึดมั่นในมโนปณิธานที่ว่า ชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนา หากสติปัญญาความสามารถยังมีประโยชน์ต่อการพระศาสนา อาตมภาพยังคงมีความพร้อมที่จะรองรับสนองงานตามที่คณะสงฆ์มอบหมาย รวมถึงยังคงมุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนภารกิจที่รับผิดชอบในฐานะประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามที่ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมได้มอบหมายไว้อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป”

พระธรรมรัตนาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง
ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

Leave a Reply