สมเด็จพระมหาธีราจารย์ นำคณะลงเรือช่วยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยา

มหาเถรสมาคม โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ถวายกัปปิยภัณฑ์แก่คณะสงฆ์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการช่วยเหลือวัดและประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๔ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ประธาน อ.ป.ก., ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร เดินทางลงพื้นถวายกัปปิยภัณฑ์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการช่วยเหลือวัดและประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

การนี้ พระธรรมรัตนมงคล จจ.พระนครศรีอยุธยา, พระราชธีราภรณ์ รจภ. ๒, พระเมธีวราภรณ์ รจจ.อยุธยา, พระปริยัตยานุกูล เลข.จภ.๒ พร้อมพระสังฆาธิการ, นางสาวนุชนาถ ประทีบธีรานันต์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา, นายประดับ โพธิกาญจนวัตร พศจ.พระนครศรีอยุธยา, นายอำเภอบางบาล, ปลัดอำเภอเสนา, พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมถวายกัปปิยภัณฑ์ เครื่องสมณบริโภคและมอบเครื่องอุปโภค จำนวน ๒๐ วัด และวัดกลาง อำเภอเสนา รวมจำนวน ๑๐ วัด โดยจัดถวายแก่เจ้าอาวาสและผู้แทนวัดที่ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปมอบส่งต่อกำลังใจแก่สาธุชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นอำเภอบางบาล และอำเภอเสนา พร้อมพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ขอบคุณเพจ – พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี

Leave a Reply