เจ้าคุณสวีเดนนำคณะธุดงค์ขั้วโลกเหนือสร้างศาสนสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2562 พระวิเทศปุญญาภรณ์ (เจ้าคุณสวีเดน) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน และเลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปธุดงค์ข้ามโลกขั้วโลกเหนือเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเยี่ยมหมู่บ้านซานตาคลอส เพื่อสร้างศาสนสัมพันธ์ เดินทางถึงชายแดนสวีเดนฟินแลนด์แล้ว ส่งอวยพรมายังทุกคนกับความเย็น -20 องศา ในครั้งต่อไปคณะวิปัสสนาแสงเหนือจะเดินทางในวันที่ 20-23 มกราคม2562 และเดือนกุมภาพันธ์2562. ติดต่อ id ไลน์ abc2561

Leave a Reply