เช็คชื่อ “เจ้าคณะภาคคณะธรรมยุต” ครบทุกภาค

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  หลังจากเว็บไซต์ข่าวศาสนาออนไลน์” เดอะบุ๊ด” ได้เสนอรายนามเจ้าคณะภาคของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายครบทุกภาคเว้นภาค 12 นั้น ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ทำหนังสือถึง สมเด็จพระวันรัตน์ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ความว่า ด้วยสมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงลงพระนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองของพระคุณเจ้าให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 11 รูป ประกอบด้วย รายนามดังต่อไปนี้

Leave a Reply