โรงทานสังฆราชแผ่พระบารมีถึง “อังกฤษ”

คนไทยในอังกฤษ  สุดภูมิใจ  “ตั้งโรงทาน ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช” ส่งมอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ ในเมืองนอริช ประเทศอังกฤษ

————-

        วัดอรุณสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ ซึ่งดำเนินการโดย พระราชมหาเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชในฐานะ “สังฆบิดรชาวไทย”   เป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งโรงทานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

         โดยทางทางวัดจะส่งตัวแทนไปรวบรวมอาหารกล่องจากร้านอาหารไทย เพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเมืองนอริช เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

            คนไทยที่ร่วมกันจัดทำอาหารส่งมอบแก่ผู้ประสบภัย รู้สึกซาบซึ้งที่สมเด็จพระสังฆราช องค์ประมุขของคณะสงฆ์ ทรงมีพระดำริให้ตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังประสบความยากลำบาก รวมทั้งภูมิใจและมีความสุข ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและช่วยเหลือผู้อื่น ขณะที่โรงพยาบาลในเมืองนอริช แสดงความขอบคุณและชื่นชมในน้ำใจของคนไทยที่ส่งมอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง..

***************

แหล่งภาพ-ข้อมูล : เฟชบุ๊ควัดพระธาตุชัยภูมิ ศูนย์ปฎิบัติธรรม อรุณธรรมสถาน

Leave a Reply