อธิบดีพช.สั่งการให้ศพช.11 แห่งทั่วประเทศปรับเป็นศูนย์สอนอาชีพแก้จน สร้างรายได้..

วันที่ 28 มิ.ย. 2564  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 กำลังคุกคามความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ ที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการหลายโครงการเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นการน้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่งตอนนี้ดำเนินการการไปแล้วทั่วประเทศประมาณ 26,000 ครัวเรือน ทั้งโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และอีกหลากหลายนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการ

“ล่าสุดนี้ตนได้สั่งการให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ เร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ซึ่งได้ยกตัวอย่าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตอนนี้ได้ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การต่อยอดผลผลิตจากการฝึกอบรมอาชีพ มาสร้างรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ศพช. ด้วยปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ เพิ่มมูลค่าด้วยการใส่กระถางให้สวยงาม จำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด สามารถจำหน่ายสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นศูนย์ฝึกอาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างรายได้ ขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับประชาชนทั่วไปตอนนี้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ได้เปิดหลักสูตร “108 เมนูอาชีพสุขภาพ”  ผ่านระบบ On Line เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนรู้ด้วยตนเองได้ ทุกที่ ทุกเวลา เรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยโควิด-19 สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ https://training-chonburi.cdd.go.th/ หรือหากไม่เข้าใจ  สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 038-275249,038-277728-9..”   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

Leave a Reply