“โคราช”เชิญชวนสวดมนต์ ส่งกำลังใจชาวจีน ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

1,086 Views

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จับมือเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีสวดมนต์ 1-2 ก.พ. 63 ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจีน ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 ดร.วัชรี ปรัชยานุสรณ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสวัสดิภาพของพี่น้องชาวจีนในวงกว้าง อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะขยายความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใย และให้กาลังใจแก่พี่น้องชาวจีน และผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ใช้ความพยายามในทุกด้านที่จะควบคุม แก้ไข ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาให้หมดสิ้นไป

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ ไทย จีน หน่วยงานทั้ง ภาครัฐ เอกชน สมาคมการกุศล ตลอดจนผู้ประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปากช่อง, เขาใหญ่ และภายในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมใจกันจัดให้มีพิธีการสวดพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างกุศลจิต และแผ่เมตตาให้พี่น้องชาวจีนให้ปลอดภัย จากวิกฤตไวรัสโคโรนาในครั้งนี้

ทั้งนี้กำหนดการ “Pray For China With Love” จะจัดขึ้น 2 วัน คือ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 19.00 – 00.30 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ข้ามคืน ณ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเช้า ณ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม เวลา 09.00 – 12.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีจีน) และภาคบ่าย เวลา 13.30 – 14.30 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ ลานธรรม หลวงพ่อทวด เขาใหญ่ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

“ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ดังกล่าวได้ทั้ง 2 วัน โดยนอกจากการสวดมนต์และการบำเพ็ญกุศลตามแบบพิธีจีนแล้ว จะมีการเขียนข้อความให้กำลังใจชาวอู่ฮั่นด้วย โดยกระดาษข้อความที่ทุกคนช่วยกันเขียนจะรวบรวมและนำไปมอบให้แก่สถานทูตจีน เป็นการส่งผ่านกำลังใจให้แก่คนจีนที่เปรียบเสมือนพี่น้องของเราเช่นกัน” นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่กล่าวเชิญชวน

“องค์ทะไล ลามะ”ชวนชาวพุทธ สวดมนต์ส่งกำลังใจสู่อู่ฮั่น ป้องกันไวรัสโคโรนา

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 ที่ธรรมศาลา ประเทศอินเดีย พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้นำนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษาและสาขาพุทธจิตวิทยา มจร เข้าเฝ้าองค์ทะไล ลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณชาวทิเบต พระต้นแบบนักสันติภาพระดับโลก เพื่อเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ในโอกาสนี้พระวิเทศวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำอเมริกา รัฐโอไฮโอ้, รองเลขาธิการสมัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้เป็นผู้นำเข้าเฝ้าพร้อมเรียนรู้กับนักสันติภาพระดับโลก ในฐานะนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร

“ในโอกาสนี้องค์ทะไล ลามะ ได้กล่าวถึงโรคระบาดจากไวรัสโคโรนา ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนอยู่ขณะนี้ โดยขอให้ชาวพุทธควรจะร่วมกันสวดมนต์ไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป” พระปราโมทย์ กล่าวและว่า

องค์ทะไล ลามะได้ให้คำเสนอแนะว่า เรามีวิธีการสวดมนต์คล้ายๆ กัน แต่บทสวดมนต์อาจจะแตกต่างกันไม่เป็นไร สวดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเป็นโรคร้าย มีผู้คนส่วนมากส่วนมากในโลกขณะนี้กังวลและหวาดกลัวโรคระบาดนี้มาก ขอท่านทั้งหลายร่วมสวดมนต์เพื่อป้องกันโรคร้าย

Cr.https://www.bangkoklifenews.com/17180972/20200131001?fbclid=IwAR2Sb28TB_rouZ7Yk9N022v2hYQWcKzF1Kd_c-MckJLSmhnzwZFcnaOq_iI

Leave a Reply