คณะจังหวัดนราธิวาส ร่วม “เยียวยาช่วยเหลือ” ชาวมูโนะ

วันที่ 1 สิงหาคม 2566   เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2566 พระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมเจ้าคณะอำเภอและคณะสงฆ์จากวัดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เดินทางมอบน้ำดื่มสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำบลมูโนะ จากเหตุโกดังเก็บประทัดระเบิดเมื่อวันที่ 29 ก.ค.66 ที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้พระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม ได้แสดงความห่วงใยผู้ประสบภัยในครั้งนี้เพราะครัวเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงขอให้กำลังใจทุกครอบครัวที่เป็นผู้ประสบภัย อีกทั้งได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยเป็นอย่างดี

ในขณะที่ วันนี้ (1 ส.ค.66) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัย เหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิด ที่โรงเรียนมูโนะ และศูนย์พักพิง สนามกีฬามูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 350 ชุด

ทางด้านศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ได้สรุปรายงานสถานการณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.66) มีผู้ได้รับผลกระทบ 427 ครัวเรือน 1,935 คน มีผู้เสียชีวิต 11 คน ผู้บาดเจ็บ 209 คน อีกทั้งมีบ้านเรือนโรงเรียน ยาพาหนะ เสียหายจำนวนมาก ด้านการเยียวยาจิตใจ จำนวน 532 ราย พบภาวะเสี่ยง จำนวน 128 ราย

หลายหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือประชาชน โดยภาครัฐ พลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น จำนวน1,078 คน โรงครัวพระราชทานได้พระราชทานอาหารให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 6,000 กล่อง อีกทั้งมีผู้บริจาคจำนวน 512 คน เป็นข้าวกล่อง จำนวน 19,021 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 52,813 ขวด

สำหรับการได้รับบริจาคเงินบริจาคเงินสกุลไทย 295,300 บาท เงินสกุลมาเลเซีย 1,182.00 ริงกิต

 

 

Leave a Reply