เพจนิยมรัสเซียโพสต์ “ทหารรัสเซียถวายสังฆทาน” สร้างขวัญกำลังใจ

วันที่ 18 เม.ย.65  เพจนิยมรัสเซียชื่อว่า “รุสกี้ โนวัสติ” ได้โพสต์อ้างภาพที่ระบุว่าเป็นทหารรัสเซียที่นับถือศาสนาพุทธกำลังจัดถวายสังฆทานและรับพรจากพระสงค์ตามแนวทางการปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย โดยอธิบายรายละเอียดว่า

รายงานระบุว่าเป็นการจัดเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในช่วงสู้รบนี้แหละ (ไม่ได้บอกว่าก่อนหรือขณะ) โดยการอนุเคราะห์ของผู้บังคับบัญชาภาคสนามเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล  ซึ่งประเด็นนี้แอดมินก็ไม่มั่นใจนัก แต่เห็นว่าเป็นภาพที่หายากจึงเอามาแบ่งให้ชมกัน.

Leave a Reply