“เพื่อไทย”คว้ากมธ.ศาสนา ฯ เปิดรายชื่อโควตา ประธานกมธ. 35 คณะ พรรคไหนได้ชุดใดบ้าง นัดส่งชื่อ 27 กย.

วันที่ 21 ก.ย.2566 ที่รัฐสภา มีการประชุมตัวแทนพรรคการเมือง เพื่อจัดสรรโควตาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ว่าพรรคใดจะได้ประธาน กมธ.ชุดใด โดยมีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม และตัวแทนจากพรรคต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพักการประชุมห้องใหญ่ แล้วไปประชุมกันห้องเล็กใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อพูดคุยกันว่าจะสลับว่าพรรคใดจะได้คณะใด ทั้งนี้ นายพิเชษฐ์ ได้เข้าไปพูดคุยด้วยในช่วงหลัง

ต่อมาเวลา 16.16.น. การประชุมได้เสร็จสิ้น โดยนายพิเชษฐ์ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ใช้เวลานานมากแต่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทุกพรรคถอยคนละก้าว โดยในวันที่ 27 ก.ย.นี้ ทุกพรรคจะเสนอรายชื่อประธานกมธ. ทั้ง 35 คณะ และในวันที่ 28 ก.ย. จะประชุมนัดแรก เพื่อเลือกประธาน รองประธาน เลขาฯ และโฆษก กมธ. ทุกตำแหน่ง

จำนวนกมธ.ได้ตามสัดส่วนส.ส.ของแต่ละพรรค แต่จะมีบางคณะ เช่น กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินและกมธ.ติดตามราคาพืชผลผลิตทางการเกษตร ที่สำคัญกว่าที่ในที่ประชุมเห็นว่าควรเป็นเปลี่ยนเป็นภารกิจอื่นที่สำคัญกว่า ทั้งนี้ ในส่วนของพรรคก้าวไกล ปัจจุบันได้ 11 คณะตามสัดส่วนส.ส. เพราะนายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ ส.ส.ระยอง ได้รายงานตัววันนี้จึงครบตามสัดส่วนพอดี

เปิดรายชื่อโควตาประธานกมธ.ทั้ง 35 คณะ

ก้าวไกล 11 คณะ ได้แก่ 1.กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ 2.กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.กมธ.สวัสดิการสังคม 5.กมธ.การทหาร

6.กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 7. กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 9. กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 10.กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน และ 11.กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค

เพื่อไทย (พท.) 10 คณะ คือ 1.กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 2.กมธ.การคมนาคม 3.กมธ.การท่องเที่ยว 4.กมธ.การสาธารณสุข 5.กมธ.การต่างประเทศ 6. กมธ.การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 7.กมธ.กิจการสภาผู้แทนฯ 8. กมธ.การสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 9.กมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 10. กมธ.การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน

ภูมิใจไทย (ภท.) 5 คณะ คือ 1. กมธ.การศึกษา 2. กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ 3.กมธ.การปกครอง 4.กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย และ 5.กมธ.การแรงงาน

พลังประชารัฐ (พปชร.) 3 คณะ ได้แก่ 1.กมธ.กีฬา 2.กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ และ 3.กมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) 2 คณะ ได้แก่ 1.กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา และ 2.กมธ.การตำรวจ

รวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) 2 คณะ ได้แก่ 1.กมธ.กิจกการการพลังงาน และ 2.กมธ.การอุตสาหกรรม

ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 1 คณะ คือ กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

พรรคประชาชาติ (ปช.) 1 คณะ คือ กมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

สำหรับ กมธ.กิจการศาลฯ มีพรรคก้าวไกล และพรรครวมไทยสร้างชาติ แบ่งกันเป็นประธาน กมธ.คนละครึ่ง

 

ที่มา -ข่าวสด

Leave a Reply