หนีภัยโควิด-19จากอินเดีย! พระสงฆ์เมียนมาได้กลับบ้านเกิดแล้ว

วันที่ 23 เม.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางหน่วยงานภาครัฐของพม่าได้ยื่นเรื่องขอนำเครื่องบิน Myanmar Airways International จำนวน 2 ลำ มารับ พระสงฆ์และฆราวาส ที่ตกค้างอยู่ในสังเวชนียสถานกลับประเทศ ที่สนามบินพุทธคยา โดยกำหนดเดิม คือ วันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นอินเดียยังมีมาตราการเข้มงวดในการปิดประเทศ จึงยังไม่อนุมัติ แต่ที่สุดด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ของทางการพม่า อินเดียจึงยินยอมให้ พม่ามารับพระสงฆ์และคนของเขากลับบ้าน ในวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา

โดยการรับคนกลับบ้านของพม่า รัฐบาลพม่าเป็นผู้ออกเงินค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และยังมอบเงินช่วยเหลือให้กับพระสงฆ์ทุกรูปและฆราวาสทุกคน จำนวน ท่านละ 200 #US และเงินจ๊าดอีกบางส่วน เพื่อชดเชยให้กับคนของเขาในขณะที่ต้องถูกกักตัวอยู่ในอินเดีย ซึ่งนับเป็นความเคารพรักและเป็นความรับผิดชอบอย่างยิ่งของฝ่ายภาครัฐ

โดยตลอดการเดินทาง รัฐบาลพม่าได้ส่งนายทหารคอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางทั้งหมด เมื่อถึงประเทศพม่า นักการเมือง ผูัหลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้มารอถวายการต้อนรับคณะพระสงฆ์ที่เดินทางกลับประเทศอย่างนอบน้อมและอบอุ่น

จากนั้นจึงได้พาทั้งหมดไปที่เมืองสกายน์ ใกล้กับเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อถวายความรู้ในการดูแลและป้องกันตัวเองเรื่องโรคโควิด โดยทีมแพทย์ของประเทศ และ มีพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่อย่างท่าน Sitagu Sayadaw ผู้ก่อตั้งสถานบันพระพุทธศาสนานานาชาติ SITAGU INTERNATIONAL BUDDHIST ACADEMY เป็นผู้ถวายการต้อนรับและให้พรแก่พระสงฆ์ทุกรูปในการกลับสู่ประเทศ และนำเข้าสู่สถานที่เก็บตัวภายในมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในเมืองสกายน์แห่งนี้อีกด้วย

โดยการถ่ายทอดสอดพิธีการถวายการต้อนรับพระสงฆ์กลับจากพุทธคยาผ่านทางโลกโซเชีียล ของมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในเมืองสกายน์ มีชาวพม่าให้การติดตามและอนุโมทนากันอย่างล้นหลามทั่วประเทศ

จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาชื่นชมกับทางภาครัฐของพม่า และชาวพม่าในประเทศ เป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมกันนำพระสงฆ์ของตนกลับบ้าน และถวายการต้อนรับทุกท่าน ผู้เป็นเสมือนตัวแทนไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในแดนพุทธภูมิ ด้วยความดีอย่างสูง

ขณะที่พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทยชุดแรกจำนวน 104 รูป/คนจะเดินทางกลับจากประเทศอินเดียในวันที่24เม.ย.นี้

*********************

cr.ภาพจาก เพจพระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ

Leave a Reply