“เจ้าของร.ร.อนุบาล Smart Kids ลพบุรี” ประธานพิธียกเสาเอกสร้างเรือนธรรม สถาบันสติภาวนาสากลปรางค์กู่

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (พระมหาหรรษา ธัมมฺหาโส) , ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร เปิดเผยว่า ดร.จิตรา แสงวัฒนาฤกษ์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก สันติศึกษา มจร พร้อมนายสงวน ผู้เป็นสามี แสงวัฒนาฤกษ์ เป็นประธานพิธียกเสาเอกและทอดผ้าป่าเพื่อสร้างเรือนธรรมสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 24 ห้อง ณ สถาบันสติภาวนาสากล อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสุพจน์ กุหลาบกุลี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล พร้อมทายกทายิกาชาวตำบลสวายมาร่วมพิธี

“ดร.จิตรา เป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลอินเตอร์ชื่อดังในจังหวัดลพบุรี Smart Kids โดยได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังที่ได้ฟูมฟักจากเรียนหลักสูตรปริญญาโท และเอก มจร เป็นระยะเวลา 5 ปี” พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ กล่าวและว่า

ขอชื่นชม ดร.จิตราที่ได้ย้ำว่า เดิมทีทำกิจกรรมรับสัมปทานโรงหิน แต่เมื่อได้เรียนสันติศึกษา จึงเปลี่ยนจากความแข็งมาเป็นความอ่อน โดยเฉพาะการได้มีโอกาสฝึกสติ จึงกลายเป็นแรงใจในการกระตุ้นให้หันมาทำโรงเรียนอินเตอร์ Smart Kids เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ และผู้ปกครองได้นำสติไปเป็นฐานในการดำเนินชีวิต

Leave a Reply