กมธ.ศาสนาฯสภาฯ เร่งปิดงานก่อนยุบสภาลงพื้นที่โคราชติดตามปัญหาที่ดิน 2 วัด 1 ที่พักสงฆ์

วันที่ 8 มกราคม 2566 ที่เขาน้อยคงคาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภา ผู้แทนราษฎร และคณะร่วมติดตามประชุมกรณี ที่ดินของ 1.) วัดเขาน้อยคงคาราม 2.) ที่พักสงฆ์เขาเขื่อนลั่น 3.) วัดน้ำพุ

ด้านพระปราโมทย์ สมาหิโต เจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เขาเขื่อนลั่น กล่าวว่า เรื่องที่เป็นตำนานที่มีข้อพิพาท ใช้เวลาถึง 5 ปีในกรณีพื้นของสำนักสงฆ์ ได้รับความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ์และกรมชลประทาน ให้ส่งมอบคืนพื้นให้กับกรมธนารักษ์ จำนวน 13.1.45 ไร่ โดยขั้นตอนถัดไปจะทำการมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ดำเนินการต่อไป ซึ่งจะมีการจัดสร้างพระชัยเมืองโคราชในพื้นที่ด้วย อาตมาต้องขอขอบคุณ ดร.เพชรวรรต ได้ผลักดันจึงประสบความสำเร็จดังกล่าว

ด้านตัวแทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรณีวัดเขาน้อยคงคาราม ได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์ต่อไป

ด้านวัดน้ำพุ ซึ่งจะมีค่าผาติกรรมในส่วนของวัด จำนวน 6 ล้านบาท นายดำรงศักดิ์ ตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟได้ เป็นการเจรจาปรองดอง เนื่องจาก  พระราชกฤษฎีกาได้หมดอายุไปแล้ว ซึ่งได้ทำหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขอมติ ครม. เพื่อขอภาพรวมทั้งโครงการ จำนวน 197 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ตัวแทนรถไฟความเร็วสูง ได้กล่าวว่า โครงการพิจารณาค่าทดแทนเบื้องต้นไว้แล้ว ซึ่งโครงการทั้งเส้นกว่า 3 พันล้าน ได้จัดเตรียมงบประมาณด้านการเวนคืนและค่าผาติกรรม ไว้ด้วยแล้ว

ด้านนายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ต้องขอบคุณกรรมาธิการศาสนา ต้องขอชื่นชมกรรมาธิการที่ทำงานอย่างหนักและ แทบจะไม่มีข้อผิดพลาด ผมเชื่อมือครับสำหรับการทำงานของ ส.ส.เพชรวรรต

ด้านพระอธิการฐิติรัฐ ฐิตะเปโม เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยคงคาราม กล่าวว่า ที่ผ่านมาวัดทอดกฐินทอดผ้าป่า เม็ดเงินที่จะพัฒนาก็ไม่กล้าดำเนินการ ประชาชนที่พร้อมจะสนับสนุนเงินทำบุญเพื่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ก็ไม่กล้าทำบุญ หลังจากที่ได้พื้นที่ ก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว

ด้าน นายเพชรวรรต กล่าวว่า การดำเนินการของคณะกรรมาธิการฯ เป็นการกระทำตามหน้าที่ ซึ่งตนก็ขอทำงานเต็มความสามารถ ตนต้องขอขอบคุณในหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงพุทธศาสนา อันจะส่งผลต่อภาพรวมของสถาบันหลักของชาติที่จะส่งผลสืบเนื่องในการพัฒนาจิตใจ สร้างคนดีให้กับสังคม ลดปัญหาคดีความสู่กระบวนการยุติธรรม สร้างสังคมให้น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งการปรองดองสมานฉันท์ อย่างไรก็ดี ที่พักสงฆ์เขาเขื่อนลั่นจะจัดสร้างพระชัยโคราชขึ้นและวัดเขาน้อยคงคาราม ก็จะดำเนินการสร้างโบสถ์ที่ปล่อยร้างไว้นับสิบปี ซึ่งจากการลงพื้นที่ในประเด็นนี้ ตนและคณะได้ลงพื้นที่เป็นครั้งที่ 5 แล้ว มีความน่าสนใจว่า วัดหลังจากที่ทราบว่ามีการช่วยเหลือจากภาคราชการ วัดมีการพัฒนาจากวัดที่กำลังจะร้างกลายเป็นวัดรุ่งเรือง มีการสร้างและปรับปรุงเสนาสนะ อันเป็นที่รื่นรมย์ ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้น เรื่องที่น่าแปลกใจที่อาจจจะด้วยอานิสงส์ผลบุญ นำ้ในเขื่อนลำตะคองที่แห้งมาโดยตลอด กลับมีน้ำเต็มตลิ่ง ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจเป็นผลจากที่วัดเขาน้อยคงคาราม ที่เดิมเป็นพื้นที่อยู่ในน้ำก่อนที่กรมชลฯจะขอพื้นที่และย้ายขึ้นมาอยู่บนฝั่งก็เป็นไปได้

อย่างไรก็ดีผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีผู้ร่วมประชุมตัวแทนจากกรรมาธิการการศาสนาฯ ประกอบด้วย นายรองรักษ์ บุญศิริ นายทองแดง เบ็ญจะปัก นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ นายสัมพันธ์ เสริมชีพ นายประกรณ์เกียรติ ญาณหาร นายณพลเดช มณีลังกา ว่าที่ร้อยตรี สิริชัย ตุลยสุข นางลลิตา สิริพัชรนันท์ นางสาวณชิชา นันชนก นายสุพันธ์ แสนสี นางภิรมย์ เจริญรุ่ง นายภีม บุตรเพ็ง

Leave a Reply