สื่อดัตช์ทึ่งพระไทย! ตีข่าวใช้โซลาร์เซลล์สื่อธรรม บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 4 ก.ค.2562 พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศต่างๆ ของทวีปยุโรป พร้อมทัศนศึกษาด้านโซลาร์เซลล์ เนื่องจากเป็นพระที่ใช้โซลาร์เซลล์เป็นสื่อการเรียนการสอนบูรณการธรรมะกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ

โดยเมื่อวันที่ 2 ก.ค.2562 ความว่า แม้จะช่วงเวลาสั้นๆ แต่คุ้มค่ามาก ได้เห็นจิตใจ ได้เห็นน้ำใจของคน แม้ไม่รู้จักมักคุ้นกัน แต่ก็มีน้ำใจให้มากมาย ทุกคนมาได้ด้วยความเสียสละ มาเป็นผู้ให้ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หนังสือพิมพ์ของเนเธอร์แลนด์ก็เอาไปลงข่าวให้ทันที และมีงานใหญ่ของสถานทูตไทยกำลังจะจัดขึ้นวันที่ 13-14 ก.ค.นี้ก็จะจัดพื้นที่ให้เราจัดกิจกรรม

และโพสต์ภาพโดยมีข้อความขอบคุณชาวเนเธอร์แลนด์ที่จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเด็กๆ เยาวชนไทย เป็นด้วยความสุขที่ดีที่อาตมาได้เดินทางมาทัศนศึกษาและขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ใจกว้างกับโรงเรียนของเราโดยเฉพาะ “the biggle big band”

พร้ัอมกันนี้ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามสถานที่่ต่างๆ ในประเทศไทยเช่นโรงพยาบาล และเชิญชวนชาวเนเธอร์แลนด์เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน

Leave a Reply