“ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ง” เกจิอาจารย์ทั่วไทย กว่า 200 รูป อธิษฐานจิตจารอักขระสร้าง “พระพุทธพัฒนปชานาถ”

 วันที่ 23 ต.ค. 64   นายสมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ถือเอาวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2505 ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 10 พ.ศ.2505 จนถึงปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชนมีอายุครบรอบ 60 ปีแล้ว  จึงได้สร้างพระพุทธรูปปางประทานพร โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ ถวายพระนามว่า “พระพุทธพัฒนปชานาถ” (พระ-พุด-ทะ-พัด-ทะ-นะ-ปะ-ชา-นาด ) แปลว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ”  อันเป็นพระพุทธรูปประจำวันจันทร์ จากการออกแบบของ คุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์)  ซึ่งจะมีการสร้างองค์พระบูชา จำนวน 3 ขนาด คือ

           1) ขนาดสูง 75 นิ้ว จำนวน 14 องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน 1 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง

          2) ขนาดสูง 24 นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม 898 องค์

          3) ขนาดสูง 16 นิ้ว  และ เหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะกลับดำ เนื้อทองแดง และเนื้อทองเหลือง เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นสิริมงคลแก่ชาวพัฒนาชุมชน

        สำหรับการจัดสร้าง พระพุทธรูป และเหรียญ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ทั่วไทย กว่า 200 รูป จาก 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร กระทำพิธีจารอักขระแผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองนาค ก่อนนำไปประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูปและเหรียญ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินการจัดพิธีหล่อพระพุทธรูปและเหรียญ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

         ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำเอกสาร แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานสวัสดิการ โทร. 02-6566026 นางสาวอิสราพรรธน์ น้ำหมั่นคง ID Line : 0899203893 /นางสาวปณิชา ริมทอง โทร. 02-1416046 ,081-2657410 ID Line : monrimthong /นางบุญศิริ เทพภูธร โทร.02-1416036 ,095-3546324 ID Line: tainieboonsiri และ นางสาวอำพา ดวงเนตร โทร.02-1416033 ,094-4931270 ID Line : ampa_pa

Leave a Reply