“ปลัดมหาดไทย” เผย พสกนิกรแสดงความจงรักภักดีด้วยการอุปสมบททั่วประเทศ ถวายพระพรแด่ “พระองค์ภาฯ”

วันที่ 8 ม.ค. 66นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยกำหนดจัดบรรพชาอุปสมบท ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดเมตตาประทานผ้าไตร 76 ไตร ให้กับทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศลในโครงการฯ นี้ด้วย

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าและความจงรักภักดีของข้าราชการและพสกนิกรทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงพร้อมใจกันสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ เพื่อร้อยรวมใจตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรฯ จำนวน 4 จังหวัด รวม 396 รูป ได้แก่

1.ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

2.ที่ จ.หนองบัวลำภู ณ วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรง และเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมีผู้แทนนาคเข้ารับผ้าไตรประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และรับมอบผ้าไตรของกระทรวงมหาดไทย และผ้าไตรของจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะเจ้าภาพ ทั้งนี้ นาคที่ได้เข้ารับการบรรพชาสามเณรโดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระอุปัชฌาย์ ทุกรูปได้รับฉายาที่มีคำขึ้นต้นด้วย “วชิระ” ซึ่งมีความหมายว่า เพชร หรือ พัชระ อันเนื่องมาจากพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยหลังจากการบรรพชาเสร็จสิ้นเรียบร้อย สามเณรทั้งหมดจะเข้ารับการอุปสมบท ณ วัดศูนย์กลางประจำตามแต่ละอำเภอที่สังกัดต่อไป

3.ที่ จ.เชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งพระสงฆ์ที่ได้ทำการอุปสมบทในครั้งนี้ จะปฏิบัติธรรม ศึกษาพระวินัย เพื่อถวายพระพร ระหว่างวันที่ 7 – 22 มกราคม 2566

4.ที่ จ.ตรัง ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และขอพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ในวันนี้หลายจังหวัดได้มีการประกอบพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการฯ อาทิ

1.ที่ จ.กาฬสินธุ์ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลงผมนาคเตรียมเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยพระครูจันทธรรมานุวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมในพิธี ซึ่งการจัดพิธีพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ รวม 99 นาค และนาคทั้งหมดจะเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ที่วัดกลาง พระอารามหลวง พร้อมกันในวันที่ 9 มกราคม 2566

2.ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 103 นาค มี นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 103 นาค เกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

3.ที่ จ.อำนาจเจริญ ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน พระครูภาวนากิจจาทร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีมอบผ้าไตร ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 99 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมใจประกอบพิธี

4.ที่ จ.เพชรบูรณ์ ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีขลิบปอยผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 99 คน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

5.ที่ จ.อ่างทอง ณ หอประชุมสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง วรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย เพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 99 คน โดย พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง (ท.) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธี

6.ที่ จ.นครนายก ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จัดพิธีปลงผมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 103 คน โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พันเอก อภิชาติ มีธัญญากร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร เหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน เข้ามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

7.ที่ จ.พะเยา ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีปลงผมนาคตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรง และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในกรุณาธิคุณ การประกอบพิธีปลงผมในวันนี้ มีนาคเข้ารับการปลงผมตามโครงการฯ ของจังหวัดพะเยา จำนวน 99 คน

  “กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมหาเถรสมาคม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากพลังแห่งความจงรักภักดีและพลังศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อบำเพ็ญกุศลปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพร ด้วยความตั้งใจของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ญาติพี่น้องของผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และภายหลังจากเสร็จพิธีบรรพชาอุปสมบทแล้ว ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกับทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ตลอดจนประกอบศาสนกิจ เพื่อถวายพระกุศลถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply