“ผู้นำสงฆ์นิกายรินไซ” ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยม “อดีตพระพรหมสิทธิ”   

วันที่ 21 ธันวาคม 2566  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร  อดีตพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ได้ถวายการต้อนรับ ท่านโคะเอ็ตสึ ชิโมะยะมะ (Ven. Koetsu Shimoyama) เจ้าอาวาสวัดไดชูจิ (Daichuji) เมืองนุมะซุ จังหวัดชิซุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น (Numazu-shi, Shizuoka, Japan) ที่เดินทางมาปฎิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย และเดินทางมาเยี่ยมอดีตพระพรหมสิทธิ ในฐานะผู้เป็นกัลยาณมิตรทางธรรม  ผู้ให้การดูแลครอบครัวเสมอมาเมื่อเยือนประเทศไทยทั้งนี้ท่านโคะเอ็ตสึ ชิโมะยะมะ มีความผูกพันกับวัดสระเกศ ฯ ด้วยเชื้อสายธรรมทายาทในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ

สำหรับวัดไดชูจิ เป็นวัดโบราณนิกายรินไซ อายุ 700 กว่าปี และมีประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์มาอย่างยาวนาน ภายในวัดมีห้องโถงที่ประทับของเชื้อพระวงศ์เป็นการเฉพาะด้วย วัดนี้ก่อตั้งโดยนักบวชมุโสะ โคะคุชิ (Muso Kokushi) ตั้งแต่ปลายยุคคามากูระ (Kamakura-jidai 鎌倉時代) ตามธรรมเนียมสืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสผ่านทางสายเลือด

เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว โคจุน (Kojun) ลูกชายของท่านโคะเอ็ตสึ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เรียนจบต่างประเทศ ไม่ได้สนใจด้านศาสนา รวมถึงการสืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสด้วย ได้มีโอกาสมาอุปสมบทจากการชักชวนของเพื่อนสนิทคนไทย ณ พัทธสีมาวัดสระเกศ ฯ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ระยะเวลาหนึ่งเดือนจากการศึกษาปฏิบัติที่วัดสระเกศ ฯ ภายใต้การดูแลของพระอุปัชฌาย์และอดีตพระพรหมสิทธิ ทำให้เกิดความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและมีใจมุ่งมั่นที่จะกลับไปดูแลวัดประจำตระกูลเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานับแต่นั้นเป็นต้นมา จึงทำให้กระกูลท่านโคะเอ็ตสึ ชิโมะยะมะ มีความเลื่อมใจและนับถือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) และอดีตพระพรหมสิทธิ  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำให้ลูกชายของท่านโคะเอ็ตสึ  หันมาสนใจพระพุทธศาสนา รวมทั้งช่วยให้ลูกชายหันมาสืบทอด ใวัดประจำราชวงศ์ญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน

ด้วยความผูกพันผ่านทางเชื้อสายแห่งธรรมในลักษณะนี้  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กับวัดไดชูจิ จึงปฏิบัติต่อกันเหมือนครอบครัว ท่านโคะเอ็ตสึกล่าวว่า ชีวิตของท่านโชคดีมาก ๆ ที่ได้มีประสบการณ์ที่พิเศษอย่างนี้ แม้พระลูกชายก็พูดอย่างเดียวกัน เมื่อวัดไดชูจิมีงานสำคัญของวัด ก็จะนิมนต์อดีตพระพรหมสิทธินำคณะสงฆ์ไทยไปร่วมพิธีทุกครั้ง เช่น งานครบรอบการก่อตั้งวัด 750 ปี ซึ่งมีเชื้อพระวงศ์ญี่ปุ่นเสด็จร่วมงานพิธีด้วย หรืองานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัดสระเกศ ฯ อดีตพระพรหมสิทธิก็จะนิมนต์ท่านโคะเอ็ตสึเดินทางมาร่วมงานเช่นกัน โดยท่านโคะเอ็ตสึจะมาเยี่ยมเยียนและพำนักกับพระพรหมสิทธิเป็นประจำทุกปี

“แหล่งข่าว”  ระบุว่า “ความผูกพันระหว่างคณะสงฆ์ญี่ปุ่นกับวัดสระเกศ ในลักษณะนี้ไม่ใช่มีเพียงแต่วัดไดชูจิเท่านั้น ยังมีอีกหลายวัดในญี่ปุ่นที่ได้เกิดสายสัมพันธ์เช่นเดียวกับวัดสระเกศ ฯ ในลักษณะนี้..”

Leave a Reply