มือสอบฟอกเงิน’ธรรมกาย’ได้ดี! ขึ้นรองอธิบดีDSI

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิศิษฏ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ลงนามคำสั่งโอนข้าราชการพลเรือนกระทรวงยุติธรรม 4 ตำแหน่งสำคัญที่ว่างลง ได้แก่ พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผอ.กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, พ.ต.ท.ไพศิษฏ์ สังคหะพงศ์ ผอ.กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ไปเป็น รองผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, นายโกมล พรมเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนางณัชภัสสร สุนทรฐณะวัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพินิจฯ โดยให้มีผลวันที่ 4 ธ.ค.61

ทั้งนี้สำหรับ พ.ต.ท.ปกรณ์ นั้นมีบทบาทหลักในการสอบสวนคดีฟอกเงินวัดพระธรรมกาย และเป็นหนึ่งในทีมค้นวัดพระธรรมกาย เมื่อปี 2560 ล่าสุดได้ เสนอให้อัยการสูงสุดฟ้องเลิกมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง

Leave a Reply