?แม่ทัพภาคที่4ย้ำ”ไม่ได้สั่งพระงดบิณฑบาตร”?

    วันนี้ (20 มกราคม 2562) พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า จากกรณีได้มีการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ว่า แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งห้ามพระภิกษุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกบิณฑบาตรเพื่อความปลอดภัยภายหลังเกิดเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงพระภายในวัดรัตนานุภาพ มรณภาพ 2 รูป และบาดเจ็บ 2 รูป เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62 ที่ผ่านมา ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สบายใจและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจดังนี้
▶️ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยตรวจสอบ วัด สำนักสงฆ์และชุมชนล่อแหลมในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยให้บูรณาการกำลังร่วมกับภาคประชาชนดูแลวัดและพระภิกษุให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน
▶️ จัดให้มีการประชุมร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้พระภิกษุขณะออกบิณบาตรโดยไม่ให้เสียกิจของสงฆ์สำหรับในพื้นที่เสี่ยงให้อยู่ในดุลยพินิจร่วมกัน
▶️ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ไม่เคยมีคำสั่งห้ามพระภิกษุออกบิณฑบาตรเพราะเป็นกิจของสงฆ์แต่จะวางระบบการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมที่สุด อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ใดไม่มั่นใจในความปลอดภัยอาจนำอาหารไปถวายที่วัด ปัจจุบันพระภิกษุยังสามารถออกบิณฑบาตรได้ตามปกติ

*******************

cr: ศปชส.กอ.รมน.ภาค4สน.

Leave a Reply