คลิปวีดีทัศน์มุมสูง-ภาพเก็บตกเบื้องหลังงานประสาทปริญญา มจร

            งานประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีพุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2563 ได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว

            ภาพที่ปรากฏทางสื่อได้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์แห่งนี้  ซึ่งได้รบการยกย่องและชื่นชมจากสาธารชนทั้งพระสงฆ์และนานาชาติทั่วโลกสมกับความเป็น “มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก” 

            เบื้องหลังภาพการจัดระเบียบที่นั่งสำหรับบัณฑิต ภาพการมอบปริญญา ภาพการจัดการจราจร ภาพการบริการอาหารและอื่น ๆ  เป็นภาพที่ปรากฏสวยงามเหล่านี้

            เบื้องหลังภาพสวยงามที่บ่งบอกถึงความสำเร็จแห่งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเริ่มตั้งแต่พระราชปริยัติกวี รองอธิการบดี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งองค์กรนิสิต ได้เตรียมการมาหลายเดือนและมีการซักซ้อมกันต่อเนื่อง วันนี้เราไปชมวีดีทัศน์มุมสูงของสถาบันการศึกษาแห่งนี้พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้อยู่เบื้องหลังการในการจัดระเบียบจราจร พร้อมกับภาพเก็บตกคนทำงานงานหลังภาพ บางตอน บางมุม

 

 

Leave a Reply