ประกาศพิเศษ แม่กองบาลีสนามหลวง ขอให้พระภิกษุ -สามเณร งดเดินทางดูผลสอบวัดปากน้ำ “ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์”

วันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๔  วันนี้ ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คณะสงฆ์มีกำหนดการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (สอบซ่อม)   เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง จึงออกประกาศว่า ในการประชุมตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อเป็นการลดการแออัดของพระภิกษุ-สามเณร ที่จะเดินทางมายังข้างพระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพ ในการรอการติดประกาศรายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน นี้

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จึงขอ #งด การติดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ บริเวณข้างพระอุโบสถวัดปากน้ำ

แต่จะแจ้งประกาศผ่านทาง  เว็บไซต์  www.infopali.net  ขอให้พระภิกษุ -สามเณรติดตามผลสอบได้ตามเว็บไซต์ดังกล่าว

Leave a Reply