มจร ส่วนกลางการ์ดไม่ตก ! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19 ยังเข้ม!!

วันนี้ (14  ก.ค 63) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยความร่วมมือของหลายส่วนงาน นำโดย กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และกองกิจการนิสิต  ตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคล ทั้งผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

โดยกำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือ ภายในจุดคัดกรองจุดบริการลงรถเมย์โดยสารรับส่งนิสิต (ขสมก) บริเวณด้านหลังอาคารอาคาร 92 ปี (ปัญญานันทะ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และเรียนภายในมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือ บริเวณป้อมยามประตู 1 ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาตามมาตรการของภาครัฐและนโยบายของมหาวิทยาลัย ผู้ที่เข้า-ออก มหาวิทยาลัยต้องผ่านจัดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

**********************************

เคดิตภาพ-ข้อมูล เฟชบุ๊ค : สถาบันภาษา

Leave a Reply