พระสงฆ์ลาวรับรางวัล “สันติภาพโลก” ที่ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่หอประชุมรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ อาจารย์ซังกาลาจา โมกทัก (Sang galaja MOKTAK) จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพระพุทธศาสนาและมีใจรักเป็นพิเศษ ร่วมงานมอบรางวัล “สันติภาพโลก” ที่จัดโดยสมาคมผู้นำพระพุทธศาสนานานาชาติที่เรียกว่า WORLD BUDDHIST DHARMA-KING อันเป็นพิธีอันเลื่องชื่อ

พิธีถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยเริ่มจากการสวดมนต์-ร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า พร้อมแนะนำแขกบุคคลสำคัญที่มาร่วมงาน โดยมีพระสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำทางพระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ ได้แก่ สหภาพเมียนมาร์ สปป.ลาว ราชอาณาจักรไทย ศรีลังกา และมองโกเลีย มาร่วมงานอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

ในการนี้ได้พระสงฆ์จาก สปป.ลาว ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล คือ พระอาจารย์พวงภูมิ ภูมิวงศ์ กรรมการประจำรองหัวหน้าคณะกรรมการการศึกษาสงฆ์ส่วนกลาง โดยได้รับรางวัลชื่อ “World Peace Prize Honored by World Buddhists and Degree Awarded to a Saint” หรือรางวัลสันติภาพโลกที่มอบให้โดย World Peace Prize Honored by World Buddhists and Degree Awarded to a Saint

CR.ข้อมูลจากhttps://nbclaonews.com/30212/?fbclid=IwAR2FmE6aW744pUlb61qoSltIfsHjzd05-kiV8yUp7BRW2wPm0lMvR6djvOgและเฟซบุ๊กThantachito Bhikkhu

Leave a Reply