“ดร.มหานิยม” พร้อมคณะฯ เข้าถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์” วาระอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย และ ดร.ณพลเดช มณีลังกา เลขานุการคณะกรรมาธิการดำเนินการพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา พร้อมคณะฯได้เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะแด่เจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ, ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก , เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5 ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) เนื่องในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี

 

Leave a Reply