กมธ.ศาสนาฯสภาฯร่วมมุทิตาจิต โอกาส “ผอ.พศ.-อธิบดีกรมศิลปากร” เกษียณอายุราชการ

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ครั้งที่ 97 มีผู้แทนคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล รองประธาน คนที่หนึ่ง นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธาน คนที่สาม นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และนายทองแดง เบญจะปัก โฆษกคณะกรรมาธิการ รวมทั้งอนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศาสนาฯร่วมมุทิตาจิต ในวาระการเกษียณของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ อธิบดีกรมศิลปากร ที่ได้ร่วมทำงานกับคณะกรรมาธิการ

Leave a Reply