บิณฑบาตรูปแบบใหม่..ยุค New Normal

      วันที่ 1 ส.ค. 64   สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19  ได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ไปทั่วโลก และตอนนี้ยังไม่มีประเทศใดผลิตยาที่สามารถต้านทานหรือควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้คร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกแล้วเกือบ 4 ล้านคน

     ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตแล้วจากโควิด -19 แล้วเกือบ 4 พันราย ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้กระทั้งพระภิกษุสงฆ์ มีวัดหลายแห่งต้องประกาศปิดตัวลง ห้ามบุคคลภายนอกเข้า และห้ามบุคคลในวัดติดต่อกับบุคคลภายนอก ในขณะวัดหลายแห่งงดบิณฑบาต พระภิกษุ-สามเณรต้องหุงข้าวทำอาหารหาฉันการเอง

    มีการแชร์ภาพการเชิญชวนทำบุญใส่บาตร ในรูปแบบใหม่ ของวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร พระสงฆ์ต้องทุบกำแพง แล้วหย่อนบาตรที่ผูกเชือกไว้ ลงทางช่องกำแพงที่ถูกทุบ เชิญชวนญาติโยมใส่บาตร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับการทำบุญในประเทศไทย..

Leave a Reply