พระลูกศิษย์”หลวงพ่อวิริยังค์” แนะ”สวดมนต์-นั่งสมาธิ” สร้างวิตามินบำรุงจิตต้านโควิด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 พระราชปัญญาวชิโรดม (สุพล ขนฺติพโล) เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่ สัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก (ศิษย์ในปกครอง) ในสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) หรือ “หลวงพ่อวิริยังค์” ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อสอนสมาธิสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมี 287สาขาทั่วประเทศ และในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบัน “หลวงพ่อวิริยงค์” จะมรณภาพลงแล้วเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 แต่พระราชปัญญาวชิโรดม ยังคงเดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาสานต่อแนวทางของ “หลวงพ่อวิริยังค์” อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. ที่ผ่านมา พระราชปัญญาวชิโรดม เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ และพระอุปัฏฐาก 2 รูป ได้รับโปรดเกล้าฯ อาราธนานิมนต์จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อปฏิบัติสมณธรรม เจริญจิตภาวนา และวิปัสสนากัมมัฏฐาน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และต่อมาเมื่อวันที่ 8 ก.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชปัญญาวชิโรดม”

ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 นี้ พระราชปัญญาวชิโรดม มองว่า ปัญหาหลักคือเรื่องสภาพจิตใจของประชาชนที่ควรเร่งรักษา เพื่อไม่ให้เป็น “โควิดใจ” จึงได้เริ่มโครงการ “อยู่บ้าน สร้างสุข” สวดมนต์ออนไลน์ วัดเทพเจติยาจารย์ เพื่อจุดมุ่งหมายในการรักษาสุขภาพใจประชาชน รวมไปถึงการสอนสมาธิ เพื่อป้องกันโรคร้ายอย่างโควิดด้วย

พระราชปัญญาวชิโรดม อธิบายถึงการสวดมนต์ และทำสมาธิ ที่จะสามารถช่วยป้องกันโรคได้ ว่า การสวดมนต์ และการทำสมาธิ จะทำให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สามารถทำที่ใดก็ได้ แต่ต้องมีจิตใจที่จดจ่อ ตั้งมั่น เมื่อจิตใจคิดดี คิดบวก ก็จะเกิดเป็นพลังงานด้านบวก เป็น “วิตามินบำรุงจิต” ซึ่งจะช่วยให้รักษา “โควิดใจ” ที่เกิดจากการเสพข่าวสารทางลบมากเกินไป จนเกิดความเครียด ความกังวลได้ และเมื่อจิตใจดี มีความคิดดี คิดบวก จะช่วยให้ลดความเครียด เมื่อความเครียดไม่มี สิ่งที่ตามมาซึ่งได้รับการพิสูจน์จากนักวิทยาศาสตร์แล้วนั่นก็คือ จะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น เมื่อภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ผลที่เกิดขึ้นตามมาอีกก็คือ ช่วยป้องกัน “โควิดทางกาย” ได้อีกด้วย

“เมื่อคนมีความสุข มีความปีติ อิ่มเอมใจ ที่เกิดจากการนั่งสมาธิ สวดมนต์ ร่างกายจะหลั่งสารในการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย แต่หากมีความเครียด ไม่มีความสุข ร่างกายก็จะหลั่งสารที่ไปลดภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ได้รับการยืนยันจากนักวิทยาศาตร์แล้ว” พระราชปัญญาวชิโรดม กล่าว

สำหรับโครงการ “อยู่บ้าน สร้างบุญ” สวดมนต์ออนไลน์ วัดเทพเจติยาจารย์ จะมีขึ้นทุกวันๆละ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 05.00น. มีการเดินจงกรม ทำวัตรเช้า และนั่งสมาธิ เป็นเวลา 30 นาที ส่วนในช่วงเย็น เวลา 19.00 – 20.30น. มีการบรรยายธรรมะ สวดมนต์ และแผ่เมตตา โดยบทสวดมนต์ที่จะใช้นั้น จะเน้นไปที่บท “รัตนสูตร” ซึ่งเป็นพระสูตรที่พระอานนท์เรียนจากพระพุทธองค์โดยตรงเพื่อใช้สวดขจัดปัดเป่าภัยพิบัติที่เกิดกับชาวกรุงเวสาลี ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานนท์น้อมเอาคุณของพระรัตนตรัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำสัจกิริยาให้เกิดเป็นอานุภาพขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลาย 3ประการ คือ ข้าวยากหมากแพง(ทุพภิกขภัย),ภูตผีปีศาจทำอันตราย(อมนุสภัย) และโรคภัยไข้เจ็บ(โรคภัย)ให้อันตรธานไป

พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมโครงการ “อยู่บ้าน สร้างบุญ” สวดมนต์ออนไลน์ วัดเทพเจติยาจารย์ ได้ทุกวัน ทาง เฟสบุ๊ค วัดเทพเจติยาจารย์ ยูทูป https://youtu.be/SsfHkgeCtr0 และทางโปรแกรม Zoom ทางไอดี 3457558779 Password : wattep11

ขอบคุณข้อมูล -ภาพ ..เดลินิวส์ออนไลน์

Leave a Reply