พระพรหมวชิรญาณ,มส.สนทนาเจริญศาสนสัมพันธ์กับองค์ดาไล ลามะ

พระพรหมวชิรญาณ,มส.สนทนาเจริญศาสนสัมพันธ์กับองค์ดาไล ลามะ งานสัมมนาพระไตรปิฎกนานาชาติที่วัดป่าพุทธคยาอินเดีย

วันที่ 22 ธ.ค.2561 พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมสนทนาเจริญศาสนสัมพันธ์กับองค์ดาไล ลามะ ประมุขหัวหน้าคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนาแบบทิเบต นิกายเกลุก เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณสูงสุดของชาวธิเบต ในการสัมมนาพระไตรปิฎกนานาชาติ จัดโดยพุทธสมาคมไทย – ภารัต วัดป่าพุทธคยา ร่วมกับสถาบันดาไล ลามะ และสถาบันกลางการศึกษาธิเบตระดับสูง สารนาท เมืองพาราณสี ร่วมจัดสัมมนาพระไตรปิฏกนานาชาติ ในวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561 การนี้ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล, เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ร่วมถวายการต้อนรับ และร่วมเจริญศาสนสัมพันธ์ ณ วัดป่าพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย

 

………………
Cr.Watyannawa วัดยานนาวา กรุงเทพฯ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Leave a Reply