กกต.เผยข่าวดี!ยอด 36 พรรคส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการกกต. กล่าวถึงสถานะของพรรคการเมืองขณะนี้ ว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม มีพรรคการเมืองที่พร้อมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วจำนวน 36 พรรค แยกเป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 ที่ได้ปฏิบัติตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ใน 4 เรื่อง คือ การมีทุนประเดิม 1 ล้านบาท จัดให้มีสมาชิก 500 คน ประชุมใหญ่แก้ไขข้อบังคับพรรค และประชุมเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ครบถ้วน รวมทั้งจัดตั้งสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จำนวน 14 พรรค ประกอบด้วย พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยรักษาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อธรรม พรรคเพื่อไทย พรรคพลังไทยรักชาติ พรรคชาติพัฒนา และพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย

นายแสวง กล่าวต่อว่า ขณะที่พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ซึ่งดำเนินการเพียงเรื่องการจัดตั้งสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ครบถ้วนก็สามารถสมัครได้แล้ว ซึ่งขณะนี้มีทั้งสิ้น 22 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคอนาคตใหม่ พรรคทางเลือกใหม่ พรรคพลังไทสร้างชาติ พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคประชาชาติ พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคเพื่อนไทย พรรครวมใจไทย พรรคไทยธรรม พรรคเพื่อคนไทย พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคแผ่นดินธรรม พรรคพลังแผ่นดินทอง พรรคไทยรุ่งเรือง พรรคพลังชาติไทย พรรคพลังแรงงานไทย พรรคประชานิยม พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคประชาธรรมไทยอย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถานะพรรคการเมืองกกต. จะมีการอัพเดตไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันเปิดรับสมัคร โดยเชื่อว่าจะมีพรรคการเมืองที่มีความพร้อมในการส่งผู้สมัครเพิ่มมากขึ้น และกกต.จะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตทุกเขตทั่วประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณารับสมัคร

Leave a Reply