ปฎิบัติการ “แคนแก่นคูณ กวาดวัดตนเอง”เจอพระฉี่ม่วง

       กอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมบูรณาการกับอำเภอบ้านฝางและโรงพยาบาลส่่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้องตรวจคัดกรองหาสารเสพติดของพระภิกษุ – สามเณร

            วันนี้ (28 ม.ค.62 ) นาย ธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง /ผอ.ศป.ปส.อ.บ้านฝางได้มอบหมายให้นาย สุริยนต์ ดอนสมจิตร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อม ทีมงานตรวจสารเสพติดในปัสสาวะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้องร่วมกันปฏิบัติการ ตามโครงการ”แคนแก่นคูณ  กวาดวัดตนเอง” โดยการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดของพระภิกษุ – สามเณร วัดราษฏร์บำรุงบ้านสร้างแก้ว หมู่1ตำบล โนนฆ้อง อ.บ้านฝาก จ.ขอนแก่น

          จากการตรวจของเจ้าหน้าที่ผลปรากฏว่า พบสารยาเสพติดในพระภิกษุจำนวน 4 รูป สามเณร 2 รูป ทุกรูปยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง และยินยอมเข้าบำบัดในทางลับและปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ต่อไป

 

ขอบคุณภาพ-ข้อมูล :สำนักโฆษกกอ.รมน.

Leave a Reply