26ม.ค.วันชาติอินเดียจัดขบวนแห่ชื่นชมพระพุทธศาสนา


วันที่ 26 มกราคมของทุกปี คือวันชาติของอินเดีย หรือที่เรียกว่า Republic Day of India ซึ่งถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดทางประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญของอินเดียได้ประกาศใช้เป็นครั้งแรก และอินเดียได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐ ถือว่าอินเดียก็ได้กลายเป็นเอกราชโดยแท้ สานฝันของมหาตมะ คานธีและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดีย โดยรัฐบาลได้จัดพิธีเฉลิมฉลองทุกปี และที่พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาคือมีขบวนที่แสดงถึงสัญลักษณ์ชื่นชมพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสมบัติดั้งเดิมของบรรพบุรุษมากว่า 2600 ปีด้วย

 

Cr-FB-Karma Tashi

Leave a Reply