“พระพรหมเสนาบดี” เปิดวัดสร้าง “ศูนย์พักคอย 60 เตียง” ดีเดย์เปิดรับพักเดือนสิงหาคมนี้

        วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร  กรรมการมาหาเถรสมาคม และ เจ้าคณะภาค 7  เปิดเผยว่า ในยามที่ประชาชนมีภัยจากโควิด19 วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ในฐานะที่เป็นวัดของพระพุทธศาสนา วัดของประชาชนพร้อมที่สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดโควิดในระหว่างรอเตียง คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดศูนย์ในต้นเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 60 เตียง ขณะนี้กำลังเร่งเพื่อเตรียมสถานที่และเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งการกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนรอบวัด ทั้งนี้วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พร้อมที่จะเดินเคียงข้างประชาชน แม้อาจจะมีเสียงคัดค้านมาบ้างแต่การช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ที่กำลังเจ็บป่วยเป็นเรื่องสำคัญควรให้การช่วยเหลือยามประเทศชาติลำบาก สำหรับทางวัดนอกจากช่วยเหลือในเรื่องสถานที่แล้ว ก็จะพร้อมสนับสนุนปัจจัยสี่โดยเฉพาะด้านอาหารอีกด้วย

        ในขณะที่  ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และว่าที่ผู้สมัคร สก. เขตสัมพันธวงศ์ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ตนได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันแรกที่เริ่มทำการปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งตนต้องขอกราบอนุโมทนากับพระพรหมเสนาบดี ที่ได้เปิดวัดเป็นศูนย์พักคอยในเขตพื้นที่สัมพันธวงศ์ ด้วยเขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่จำกัดจึงค่อนข้างยากที่จะจัดพื้นที่ได้ เดิมตนได้หารือกับทางกรมธนารักษ์ ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีได้เข้ามาดูพื้นที่บริเวณท่าน้ำภาณุรังษี ข้างวัดปทุมคงคาแต่ด้วยพื้นที่จำกัดจึงได้ย้ายมาตั้งศูนย์พักคอยภายในวัดปทุมคงคาแทน

         ดร.ณพลเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนดีใจที่เห็นวัดและพระสงฆ์เข้ามามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาโควิด19 ตามหนังสือประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชที่ 2/2564 อีกทั้งการที่วัดและพระสงฆ์ช่วยกันสนับสนุน สิ่งนี้จะเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติ และเป็นกุศลใหญ่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตนหากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ พระองค์คงลงมาช่วยด้วยตัวของพระองค์เอง ดังมีปรากฏในพุทธประวัติในเรื่องที่พระอานนท์และพระพุทธเจ้าทรงพยาบาลภิกษุอาพาธ ทั้งนี้พระองค์ทรงกำหนดบทบัญญัติอาบัติทุกกฏ ในกรณีพระภิกษุไม่พยาบาลภิกษุป่วยอีกด้วย ดร.ณพลเดช กล่าว

Leave a Reply