ม.เกษตร ฯ ขอเชิญสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”

 วันที่ 15 ส.ค. 64  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ขออาราธนาพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ และขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา นักธรรม เยาวชน ครูผู้สอนด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล” ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

 เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) อีกทั้งเพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์นั้น  และร่วมเสนอพระนามเป็นบุคคลสำคัญของโลกขององค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติใน พ.ศ. 2566

โดย เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

สัมมนาวิชาการ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”

– ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Zoom Meeting : https://rb.gy/vjt8ma

Meeting ID. : 995 7437 7964  Passcode : 092663

– ชมผ่านเพจคณะมนุษยศาสตร์ : @Humanities.KasetsartU

– ชมผ่านช่องทาง Youtube : Faculty of Humanities, Kasetsart University

นิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”

– ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://rilc.ku.ac.th

– ทุกท่านที่สอบผ่านการวัดความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 50) จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ทางอีเมล์

– สามารถดาวน์โหลดหนังสือ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”

– สามารถรับฟังการสัมมนาย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply