ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.9 สอบได้ 64 รูป นาคหลวง 6 รูป

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ชั้นเปรียญธรรม 7 – 9 ประโยค ส่วนประโยค 1-2 ถึงประโยค 6 มีการติดประกาศที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

พระพรหมโมลีปรารภว่า “ปัจจุบันนี้มีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมากทำให้กรรมการทำหน้าที่ในการตรวจมีปริมาณมากขึ้น จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนการตรวจสอบได้บ้าง โดยป.ธ.9 สอบได้ 64รูป โดยมีสามเณรสอบได้ 6 รูป ขณะที่ บ.ศ.9 สอบได้ 4 คน”

โดยมีรายละเอียดจำนวนดังนี้

ป.ธ.9 ส่งสอบ 407 รูป สอบผ่าน 64 รูป

ป.ธ.8 ส่งสอบ 741 รูป สอบผ่าน 69 รูป

ป.ธ.7 ส่งสอบ 904 รูป สอบผ่าน 158 รูป

ป.ธ.6 ส่งสอบ 1,007 รูป สอบผ่าน 255 รูป

ป.ธ.5 ส่งสอบ 1,309 รูป สอบผ่าน 212 รูป

ป.ธ.4 ส่งสอบ 2,510 รูป สอบผ่าน 574 รูป

ป.ธ.3 ส่งสอบ 4,283 รูป สอบผ่าน 751 รูป

ประโยค 1-2 ส่งสอบ 17,233 รูป สอบผ่าน 1362 รูป

โดยขณะนี้เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการถ่ายทอดสด

Leave a Reply