กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ฯ ออกประกาศ ให้ทุกมหาวิทยาลัย พิจารณา เลื่อนงานรับปริญญา ออกไปก่อน

        เมื่อวานนี้ (วันที่ 17 มีนาคม 2563)  นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เได้ลงนามใน ประกาศ อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร

         ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดขนาดใหญ่และยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาด ลดความตื่นตระหนกของคนในสังคม และสร้างความเชื่อมั่น  โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญทั้งด้านการอุดมศึกษา และด้านการวิจัยและนวัตกรรม จึได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถาการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนำร่องดำเนินการ

      …จึงขอความร่วมมือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตรออกไปก่อน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

        สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีกำหนดรับปริญญา ใน วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563  นี้

***********************

Leave a Reply