เจ้าคุณประสารรำพึง “บ้านเมืองเราเวลานี้”

1.โรคระบาดรุนแรง จะเอาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้

 2.เศรษฐกิจทรุดหนัก จะเอาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้

                      3.ภัยแล้งรุนแรงในหลายพื้นที่จะช่วยเหลือกันอย่างไรก็ยังไม่รู้

        จึงขอให้เราทุกคนอยู่อย่างมีสติไตร่ตรองด้วยโยนิโสมนสิการ อย่าเป็นประเภทมงคลตื่นข่าว

        ในภาวะวิกฤตเช่นนี้เราทุกคนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลและมีน้ำใจต่อกัน สามัคคีกัน ช่วยกันกอบกู้ประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้

         “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานญฺจนุคฺคโห สมคฺครโต ธมฺมฎฺโฐ โยคกฺเขมา น ธํสติ”

        แปลว่า ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุข และการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกันเป็นสุข ผู้ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ

        ที่ใดก็ตาม ที่ที่มีความสมัครสมานสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันของทุกคนทุกฝ่าย ที่แห่งนั้นย่อมจะมีความสุข และการประพฤติปฎิบัติธรรมของบุคคล ในสถานที่ที่มีความสามัคคีนั้น ย่อมได้รับผลของการปฎิบัติที่ก้าวหน้า เพราะทุกคนก็ต่างมีความสุขในการอยู่ร่วมกัน ความสุขจึงเป็นรากฐานของความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวง

        แม้ในยามที่มีภัยหรือมีปัญหาอุปสรรค หากหมู่คณะ(ประเทศ)นั้นมีความพร้อมเพรียงกันก็ย่อมสามารถผ่าฟันปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้

        และตรงกันข้ามถ้าหมู่คณะใด ดื้อรั้น อวดดี อวดเก่ง ทะเลาะเบาะแว้งแตกสามัคคี

*************************

ข้อมูลเฟชบุ๊ค:พระเมธีธรรมาจารย์ – เจ้าคุณประสาร

Leave a Reply