กมธ.ศาสนาฯสภาฯจัดสัมมนาสืบสานวัฒนธรรมชุมชน “คนตลิ่งชัน”

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชน “คนตลิ่งชัน” ณ ห้องสัมมนา อาคาร12 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามกล่าวรายงานและต้อนรับคณะกรรมาธิการและวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนา

นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการกล่าวเปิดสัมมนาพร้อมทั้งกล่าวถึงหน้าที่และอำนาจการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการในส่วนที่เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งงานเสนอร่างกฎหมาย งานร้องเรียนทั้งด้านศาสนาต่างๆ และศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง นำไปพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดย ส.ส. จักรพันธ์ พรนิมิตร มาร่วมงานสัมมนาและต้อนรับคณะกรรมาธิการด้วย

นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธาน นายชวน ชูจันทร์ กรรมาธิการ ได้กล่าวถึงความสำคัญของวัฒนธรรมของชุมชนตลิ่งชัน ซึ่งมีอยู่หลายด้าน ทั้งอาหาร ผลไม้ ระเพณีตั้งแต่ดั้งเดิม และในยุคปัจจุบันจะทำอย่างไรให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้นพร้อมทั้ง นายณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการ นางภิรมย์ เจริญรุ่ง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Leave a Reply