บทกลอนส่ง “กำลังใจแด่คนไทยทุกท่าน”

 โควิดระบาดทั่วทุกหัวระแหง
ประจักษ์แจ้งสำแดงภัยในทุกหน
คร่าชีวิตปลิดชีวันผลาญชีพชนม์
ทั่วสากลโลกวิปโยคจินต์

 พรากพ่อแม่พี่น้องและผองเพื่อน
ล้มตายเกลื่อนน่าอนาถวินาศสิ้น
เสียงร่ำไห้กู่ร้องก้องปฐพิน
อัสสุชลไหลรินน่าเวทนา

 รักษาตนระวังตัวอย่ามั่วสุม
ที่ชุมนุมหลีกเลี่ยงเสี่ยงปัญหา
แหล่งบันเทิงอย่าระเริงเพลิงกามา
รักษ์ชีวาของตนให้พ้นภัย

กำลังใจแด่คนไทยทุกทุกท่าน
ไร้โศกศัลย์นิรทุกข์สุขสดใส
นิราศโศกนิราศโรคนิรันตราย
จงปลอดภัยจากโควิดนิจนิรันดร์

พยาบาลแพทย์สาธารณสุข
นิรทุกข์ปลอดภัยใจสุขสันต์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์อภิบาล
ขอทุกท่านนิรันตรายในชีวาเทอญฯ..

ประพันธ์โดย..พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม

Leave a Reply