“ธรรมนัส” เข้าวัดทำบุญสมทบทุน “โรงทานวัด” เยียวยาผู้ประสบภัยโควิด

วันนี้ (11 พ.ค. 64 ) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 พปชร. (ศปฉ.พปชร.)พร้อมด้วย ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ลงพื้นที่ร่วมบริจาคถวายปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งในโครงการ “โรงทานวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร” เพื่อสนับสนุนค่าภัตตาหารเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันบรรเทาความเดือนร้อนชุมชน

ซึ่งการลงพื้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เพื่อนำปัจจัยมาถวายเพื่อสบทบทุนค่า สนับสนุนค่าภัตตาหารเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมถึงนำข้าวสารอาหารแห้ง มาถวายในโครงการ “โรงทานวัด”วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นโครงการเพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอาราม รวมถึงเป็นการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่เดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อเป็นการสนองตามพระราชดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกที่ทรงเห็นว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน นอกเหนือจากเป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร เพื่อการเรียนรู้ ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการนี้ ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 020-280734-7 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ

Leave a Reply