อัญเชิญเครื่องสังฆทานถวายพระพรหมกวี กก.แต่งฉันท์ภาษาบาลี เฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 30 เม.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ได้โพสต์ข้อความว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่อัญเชิญเครื่องสังฆทานมาถวายพระเดชพระคุณพระพรหมกวี คณะกรรมการแต่งฉันท์ภาษาบาลี เฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเจ้าพระนิกรบดินทร วัดกัลยาณมิตร ทรงพระเจริญ”

Leave a Reply