“สิปป์บวร” ผงาดเป็น “รองผอ.พศ.” อนาคตครองเบอร์หนึ่งสดใส

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับ นายสิปป์บวร แก้วงาม นอกจากมีตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว ที่ผ่านมาได้ปฎิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกตำแหน่งอีกด้วย ซึ่งมีหน้าที่ต้องชี้แจง แถลงข่าว บทบาทภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ์ และทั้งต้องแถลงข่าวผลประชุมที่เป็นมติต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม และทั้งถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทโดดเด่นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าหากไม่ผิดพลาดประการใด อาจได้ขึ้นครองเบอร์หนึ่งแห่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในอนาคตอันใกล้นี้

 

Leave a Reply