“เทียบจุฑา” เล็งนำ “กมธ.ศาสนาฯ สภาฯ ดูงานต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม CA 303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นางเทียบจุฑา ขาวขำ ประธานคณะ กมธ. การศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม เป็นประธาน การประชุม คณะ กมธ. ครั้งที่ 17 เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. เตรียมความพร้อม จัดการสัมมนาเรื่อง “เส้นทางมรดก ทางวัฒนธรรมไทยสู่ มรดกโลก” 2. การเดินทางไป ศึกษาดูงานด้าน การศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรมในต่างประเทศ

Leave a Reply