วัดสระเกศ ฯ แต่งตั้งกองเลขาใหม่..พร้อมสั่งให้เปลี่ยน “สีจีวร” ด้านเลขาวัดแจง “ไม่เป็นจริง”

 

         วันที่ 17 เม.ย. 2565  วานนี้เวลา 16.30  น. พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ได้ทำพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการวัดสระเกศ และคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการวัดสระเกศ ซึงประกอบด้วย  1. พระปริยัติวรานุกูล (ปัญญา) เป็นเลขานุการวัดสระเกศ  2. พระมหาวชิรวิชญ์ วชิรเมธี เป็นผู้ช่วยเลขานุการวัดสระเกศ  และ 3. พระมหาฤทธิชัย ญาณิทฺธิโก เป็นผู้ช่วยเลขานุการวัดสระเกศ

        ในขณะเดียวกัน “แหล่งข่าว”  เปิดเผยว่า หลังจากเสร็จสิ้นการสวดพระปาฎิโมก พระธรรมโพธิมงคล ได้แจ้งกับคณะสงฆ์ภายในวัดว่า ขอให้ทุกรูปเปลี่ยนสีจีวรจากสีเหลืองเป็นสีพระราชนิยม โดยจะมอบหมายให้สำนักงานเลขานุการวัดจะทำการแจกจ่ายถวายผ้าไตรจีวรให้กับทุกรูปทั้งพระภิกษุและสามเณร

        วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ครองจีวรเหลืองทอง เป็นแบบอย่างให้กับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกียว อุปเสโน)

      การเปลี่ยนแปลงการครองสีจีวร ของวัดสระเกศ ฯ  นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครองสีจีวรครั้งสำคัญของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ซึ่งก่อนหน้าที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้เปลี่ยนการครองสีจีวรมาแล้วหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสมาจากวัดอื่น

  ในขณะที่ล่าสุดหลัง “thebuddh” เสนอข่าวไป  พระปริยัติวรานุกูล เลขานุการวัดสระเกศรูปใหม่ ได้เปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับการกระแสการเปลี่ยนแปลงสีจีวรจากสีเหลืองทองเป็นสีพระราชนิยมตามนโยบายของ พระธรรมโพธิมงคล ว่า

  “ไม่เป็นความจริง พระธรรมโพธิมงคล ขอความร่วมมือให้คณะสงฆ์ภายในวัดให้ห่มสีพระราชนิยม เฉพาะวันที่ 22 เมษายนที่จะถึงนี้เท่านั้น เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี จะเสด็จมาวัดสระเกศเนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ หลังจากนั้นกลับมาเหมือนเดิม..”

 

ภาพ ข้อมูล : เพจวัดสระเกศ ฯ

 

Leave a Reply