พระครูวิมลปัญญาคุณเล็งตั้งโรงงานผลิตแผ่นโซล่าร์เซลล์ราคาถูก

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า “โรงงานผลิตแผ่นโซล่าร์เซลล์ระหว่างบริษัทศรีแสงธรรมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยน่าจะเกิดได้แล้ว ถ้าครบแล้วมาผลิตให้ชาวบ้านราคาถูก ๆ” ตามด้วยบทความเรื่อง วิเคราะห์โครงการ “โซล่าร์ลอยน้ำแบบไฮบริด” ซึ่งวิเคราะห์และรวบรวมโดย แอดเอฟ Thailand Development Report สามารถติดตามรายละเอียดได้ในเพจ พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม

Leave a Reply