คณะสงฆ์ – ภาครัฐและประชาชน ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้พ่อเมืองสมุทรสาคร

           วันนี้ ( 23 ม.ค. 2564) เวลา 15.00 น. ที่วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง)  และคณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการในจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่กำลังรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช เนื่องด้วยติดไวรัสโควิด -19

          โดยในพิธีมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมในพิธี

           พระครูสิริสารนิวิฐ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันน้อมนำบุญกุศลที่ได้ทำมา ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หายจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ กลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ซึ่งเหตุที่ท่านเจ็บป่วยนั้นก็เนื่องจากท่านได้ทำงานเพื่อจังหวัดสมุทรสาคร โดยทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกอย่าง ไม่รู้แก่เหน็ดเหนื่อย ทำเต็มที่ทุกอย่าง  แต่ด้วยความที่ทำงานโดยไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ทั้งการดูแลปกครองและการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19  จึงทำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เกิดการติดเชื้อขึ้นมาตามที่เป็นข่าว จนต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ดังนั้น

            “..เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ทางคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อท่านผู้ว่าในครั้งนี้นี้ เพื่อเป็นมงคลชีวิตแก่ท่านพ่อเมืองนั่นเอง..”

            สำหรับความคืบหน้าอาการป่วยของ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร แหล่งข่าวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เผยว่า อาการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อ หลังจากที่ไม่สามารถกำจัดเชื้อได้ในเวลาอันรวดเร็ว จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานมากจนเกินควร โดยในปอดจะเกิดเสมหะเหนียวข้น ตามมาด้วยการกระตุ้นเซลล์ที่สร้างพังผืด และเกิดความเสียหายถาวรให้กับผนังถุงลม และเนื้อเยื่อในปอด

 

 

         แม้ว่าเชื้อโควิด-19 จะหายไปแล้วก็ตาม แต่โครงสร้างของปอดจะเหลือน้อยลง และกระบวนการต่อต้านแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจจะเสียไปหมด ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในเนื้อเยื่อปอดจะเสียหายไปด้วย ทำให้มีการติดเชื้อซ้ำซ้อนด้วยแบคทีเรียดื้อยา ขณะนี้ปอดเสียหายรุนแรง และถ้าไม่สามารถกลับขึ้นมาได้ การเปลี่ยนปอดนั้นสามารถช่วยชีวิตได้ แม้ว่าปอดจะเสียหายถาวรแล้วก็ตาม

*****************************

Cr.วัดเจษฎาราม /ทีมหมอข่าวมหาชัย
: เรื่องเล่าเสาร์ -อาทิตย์ช่อง 3

Leave a Reply