ธนาคารน้ำพระธรรม! ตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 30 เม.ย. 2563 เพจ”พระเมธีธรรมาจารย์ – เจ้าคุณประสาร” ได้โพสต์ข้อความว่า ธนาคารน้ำ ตามศาสตร์พระราชา

พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนคุณ หลวงพ่อเศรษฐีเรือทอง วัดพุน้อย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ได้ศึกษา เรียนรู้และปฎิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ในล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 9

ในชั้นนี้พระเดชพระคุณได้ลงมือทำพร้อมกับพระภิกษุสามเณรภายในวัด คณะศิษยานุศิษย์ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำตามหลักทฤษฎีของพระองค์ท่าน โดยการขุดบ่อกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 4.20 เมตร และใส่หินก้อนลงไปให้เต็มบ่อ เพื่อดักรอน้ำจากธรรมชาติ เมื่อธนาคารนำ้รับน้ำที่ไหลมาจากที่ต่างๆได้เต็มที่แล้วก็จะกักน้ำไว้ในบ่อขนาดใหญ่นี้และตามธรรมชาติแล้วบ่อน้ำนี้ก็จะกระจายให้ความชุ่มชื่นแก่หน้าดินในรัศมีโดยรอบประมาณ 800 เมตร
นี่คือการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่ได้ผล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักศาสตร์พระราชา

คำถามที่ว่า ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ มีแต่แล้ง กับท่วม นี่ถ้ามีการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับประเทศ รู้จักกักเก็บนำ้ในหลากหลายวิธี เกษตรกรทั้งหลายคงไม่ลำบากขนาดนี้

วันที่ 30 เมษายน 2563
#เจ้าคุณประสาร

ก่อนหน้านี้ได้โพสต์ว่า อีสานวันนี้ วันนี้ชนบทอีสานยังคงแห้งแล้ง กันดาร ชาวบ้านในภาคอีสานยังคงลำบาก ปากกัดตีนถีบ ดิ้นรนแสวงหา ตามหมู่บ้านมีแต่คนแก่ และเด็กๆเฝ้าบ้าน คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็หนีเข้าไปใช้แรงงานในกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆ

คนแก่นั่งเฝ้าเลี้ยงหลานเล็กงกๆเงิ่นๆป้อนข้าวป้อนน้ำในวัยที่ตัวเองก็ชรา ไร้เรี่ยวแรงเป็นไม้ใกล้ฝั่ง และในแต่ละวันก็ต้องรอเงินจากลูกๆที่ไปใช้แรงงานที่จะส่งมาให้เพื่อเลี้ยงชีพพอประทังชีวิตของคนในครอบครัว

วันนี้ความยากจนยังคงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาสู่ลูกหลานอีสาน

ชาวอีสานส่วนใหญ่จะทำนาและทำปีละครั้ง น่าเศร้าที่การทำนาก็เพียงพึ่งพาฟ้าฝนเพียงอย่างเดียวไม่มีระบบกักเก็บน้ำ ระบบชลประทานหรือระบบอื่นๆมาช่วยในการทำนาเลย และถ้าปีไหนฟ้าฝนเป็นใจก็ถือว่าเป็นโชคของชาวนาอีสาน แต่ส่วนใหญ่ก็จะมี 2 อย่างคือแล้งกับท่วม น่าเศร้า แล้งคือไม่มีน้ำทำนา ท่วมก็คือน้ำมากเกิน ข้าวในนาเสียหายหมด แปลกไหม วันนี้การบริหารการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ยังคงต้องถามหาระบบและประสิทธิภาพกันต่อไป ถามกันต่อไป ทั้งที่โลกใบนี้เจริญไปไกลมากแล้ว เทคโนโลยีต่างๆก็ล้ำหน้าไปมากแล้ว แต่การทำนาก็ยังคงพึ่งพาฟ้าฝนเหมือนเช่นในอดีตกาลหลายร้อยปีที่ผ่านมา
วันนี้เย็นๆยังคงเห็นชาวอีสานต้อนวัวต้อนควายเข้าคอกนี่คือวัฏจักรในวิถีชีวิตของคนชนบท

หวังว่าสักวันหนึ่งอีสานเราคงจะดีขึ้น สลัดความยากจนให้พ้นไปเสียที มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตของลูกหลานเรา

Leave a Reply