สาส์นวันวิสาขบูชา

        เนื่องด้วยวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่จะถึงนี้เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา สมณสภาเพื่อการเสวนา ระหว่างศาสนาแห่งสันตะ สำนักนครรัฐวาติกัน โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้ส่งสาส์นถึงศาสนิกชนชาวพุทธโลก เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ร่วมมือกันสร้าง วัฒนธรรมแห่งความเห็นอกเห็นใจและภราดรภาพ ซึ่งมีรายละเอียดว่า

Leave a Reply